Practica Yoga with Point este o clasă tematică aplicată diverselor nevoi, temă care poate varia de la
săptămână la săptămână având beneficii diverse.